SB Persontrafikk

SB PersontrafikkKonsern

– Vi frakter mennesker dit de skal,
                  trygt og til rett tid

Virksomhetsområdet SB persontrafikk har som forretningsidè å transportere mennesker
frem dit de skal. Vi vektlegger kvalitet, service, punktlighet og sikkerhet.

SB Persontrafikk har en omfattende virksomhet som blant annet omfatter rutebusser, bybusser,
ekspressbusser, skolekjøring, handikappkjøring og turbuss.
Størstedelen av tjenestene leveres av datterselskapet SB Nordlandsbuss,
som i dag er Nord-Norges største buss selskap.

Vi legger vekt på å ha materiell som er godt tilpasset de oppdragene vi skal utføre.
Rett materiell gir lavere kostnader og økt komfort for våre brukere.

Våre tjenester bidrar til redusert forurensing og bedre fremkommelighet i trafikken.
Effektiv kollektivtransport er en viktig brikke i utviklingen av et mer miljøvennlig samfunn
med mindre utslipp av klimagasser.